กิจกรรมวันทาคณาจารย์ และกิจกรรมนิติศาสตร์ รามเชียงรายสัมพันธ์

 ในวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 ณ ม.รามคำแหง เชียงราย จัดกิจกรรมวันทาคณาจารย์
และกิจกรรมนิติศาสตร์ รามเชียงรายสัมพันธ์ โดย อ.ศศิประภา ศิสศิ วรรณาการ ท่านประธาน
โครงการ เป็นประธานในพิธีฯ นักศึกษานิติศาสตร์ โครงการพิเศษ รามฯ เชียงราย รุ่นที่ 1
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง