กำหนดการ วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 51ปี

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565

ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย
ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

กำหนดการช่วงเช้า