การรับบัตรประจำตัวนักศึกษาหลังสมัครเรียน

📢 สำหรับนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี / Pre-degree ปีการศึกษา 2566
🌟 การรับบัตรประจำตัวนักศึกษาหลังสมัครเรียน 🌟

ตรวจสอบรายชื่อการรับบัตรนักศึกษา
🟠 หลังได้รับรหัสนักศึกษาจากการสมัครทางอินเทอร์เน็ต 90 วัน
🟠 หลังสมัครเรียนที่ ม.รามคำแหง เชียงราย 30 วัน