ประกาศ กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร(ซ้อมย่อย) รุ่นที่48

ประกาศ กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร(ซ้อมย่อย) รุ่นที่48

วันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 08.00 – 08.30 น. ถ่ายรูปหมู่ทุกคณะ

เวลา 08.30 – 12.00 น. ซ้อมรับปริญญาบัตร