ตารางบรรยายระดับปริญญาตรี ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เริ่มบรรยายวันที่ 5 กรกฎาคม – วันที่ 3 ตุลาคม 2565

สำหรับนักศึกษา Pre-Degree และปริญญาตรีทุกคณะ

ตารางบรรยายออนไลน์ วันจันทร์ – วันศุกร์ และ เสาร์-อาทิตย์ http://www.chiangrai.ru.ac.th/?page_id=2540

บรรยายออนไลน์ http://cyberclassroom.ru.ac.th/

บรรยายย้อนหลัง http://www.m-learning.ru.ac.th/