ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี / Pre-degree เข้าร่วมโครงการพี่สอนน้อง รามฯ เชียงราย ภาคเรียนที่ 1/2565

ม.รามคำแหง เชียงราย

ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี / Pre-degree

เข้าร่วมโครงการพี่สอนน้อง รามฯ เชียงราย ภาคเรียนที่ 1/2565

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565

⏩ วิชา RAM1111 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

⏩ วิชา RAM1141 ศาสตร์แห่งบุคลิกภาพ

วิทยากร ▶️ นายกษิต รัตนประภากร

นักศึกษาทุนเรียนดี 5A ภาคเรียน 1/2564 👏

🎋 นักศึกษาสามารถลงชื่อเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/bpLqziJaEmoc5Kht7