กำหนดการ ลงทะเบียนสอบซ่อม ภาค 1/65 นศ.ส่วนภูมิภาค

🍁#ลงทะเบียนสอบซ่อม ภาค 1/65 นศ.ส่วนภูมิภาค 5-9 มกราคม 66
🌷ทาง Internet ได้ที่
https://iregis2s2.ru.ac.th/reexam/region_verify.jsp

🌹ทาง Application
android : https://play.google.com/store/apps/details…
ios : https://apps.apple.com/th/app/ru-region/id1500852126

🍀#วันและเวลาสอบซ่อม
ช่วง 1 ระหว่างวันที่ 28-29 ม.ค.66
ช่วง 2 ระหว่างวันที่ 4-5 ก.พ. 66

🍄#ตารางสอบซ่อม ภาค 1/65
https://drive.google.com/…/1B8bH-pjsNGwzPSv5…/view…

🏣#สถานที่สอบซ่อม คือ ศูนย์สอบของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 28 แห่ง
🍏ภาคเหนือ – ศูนย์สอบจังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, แพร่และ น่าน
🍎ภาคกลาง – ศูนย์สอบจังหวัดสุโขทัย, อุทัยธานี, ลพบุรี, เพชรบูรณ์, กาญจนบุรีและ นครปฐม
🍊ภาคตะวันออก – ศูนย์สอบจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว
🍑ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ศูนย์สอบจังหวัดอํานาจเจริญ, นครพนม, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, นครราชสีมา,หนองบัวลําภู, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์และ อุดรธานี
🍓ภาคใต้ – ศูนย์สอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, สงขลา, ตรัง, พังงา และทุ่งสง

มีปัญหาจากการลงทะเบียน ติดต่อ สวป. 02-3108616,02-3108626
มีปัญหาการใช้โปรแกรม ติดต่อ https://www.facebook.com/Dev00rucom-321355311323979