กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง Internet และ application ภาค 2/2566

กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง Internet และ application ภาค 2/2566

9-13 พ.ย. 2566 ทาง Internet และ application

15 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2566 ลงทะเบียนทางไปรษณีย์

19 – 22 ก.พ. 2567 บอกเลิก – บอกเพิ่ม กระบวนวิชา

30 – 31 มีนาคม 2567 วันสอบไล่ ภาค2/2566 สัปดาห์แรก

6 – 7 เมษายน 2567 วันสอบไล่ ภาค2/2566 สัปดาห์สอง