ประกาศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

“รามคำแหง โอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกคน”

รับสมัครนักศึกษาใหม่

📝1. รับสมัครทางไปรษณีย์ : ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 23 มิ.ย. 2566

📝2. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต : ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 2 ก.ค. 2566

📝3. รับสมัครด้วยตนเอง ณ สาขาวิทยาบริการฯ :

✅ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 – 21 พ.ค. 2566

✅ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2566

รับสมัครทั้งแบบเทียบโอนและไม่เทียบโอนหน่วยกิต

– สมัครทางอินเทอร์เน็ต (ส่วนภูมิภาค) https://iregis2s1.ru.ac.th/rbenroll/index.jsp

🔷 หน่วยกิตละ 50 บาท สำหรับภูมิภาค

🔶 สมัครได้เลย ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT, ONET, GPAX ไม่เข้าระบบ TCAS

🔷 เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วยได้

🔶 ไม่บังคับเข้าชั้นเรียน

🔷 นำวุฒิ ม.3 สมัครสะสมหน่วยกิตด้วยระบบพรีดีกรี ควบคู่กับการเรียนชั้น ม.ปลาย(หรือเทียบเท่า)ได้

🔶 เรียนรามคำแหงควบคู่กับมหาวิทยาลัยอื่นพร้อมๆ กันได้

🔷 เรียนมหาวิทยาลัยอื่นแล้วไม่จบ โอนหน่วยกิตมาเรียนต่อที่รามคำแหงได้

🔶 อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ด้วยสื่อออนไลน์

🔷 สอบใกล้บ้านที่ศูนย์สอบ 41 แห่ง เมื่อสมัครเรียนส่วนภูมิภาค

ระเบียบการและคู่มือการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ (ส่วนภูมิภาค) http://www.regis.ru.ac.th/campus/campus_plan2566.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.chiangrai.ru.ac.th