กำหนดการลงทะเบียนสอบซ่อม ภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2564 ทางอินเทอร์เน็ต

#ลงทะเบียนสอบซ่อม ภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2564

#ส่วนกลาง🔵

ลงทะเบียน 5-9 ส.ค. 65 ทางอินเทอร์เน็ตและ App RU Regis

สอบออนไลน์ 8-13 ก.ย. 65

#ส่วนภูมิภาค🟡

ลงทะเบียน 15-19 ส.ค. 65 ทางอินเทอร์เน็ตและ App RU Region

สอบออนไลน์ 17-18 ก.ย. 65 และ 24-25 ก.ย. 65

ลงทะเบียนสอบซ่อมทางอินเทอร์เน็ตทาง http://iregis2.ru.ac.th/reexam/center_verify.jsp