ตารางบรรยายสรุป ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 (บรรยายวันเสาร์-อาทิตย์)

📢ตารางบรรยายสรุป

#สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค#บรรยายสด

ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 (บรรยายวันเสาร์-อาทิตย์)

บรรยายวันที่ 23 – 24 กันยายน 2566

ลิ้งค์ meet แต่ละห้องเป็นลิ้งค์ที่ใช้ถาวร

📔วันเสาร์ ที่ 23 ก.ย.66📔

🔵 วิชา STA2016 Room 3

https://meet.google.com/eti-gcey-zfc

📒 วันอาทิตย์ ที่ 24 ก.ย.66 📒

🟢 วิชา LAW2104 (LAW2004) Room 2

https://meet.google.com/rcq-kocp-mri

🟢 วิชา LAW3106 (LAW3006) Room 3

https://meet.google.com/eti-gcey-zfc

🟢 วิชา MGT3412 Room 4

https://meet.google.com/bqv-poxa-juk

📌กรณี นศ.ไม่ได้เข้าฟังบรรยายสรุปตามตาราง

หรือมีปัญหาในการรับชมแบบสดๆ สามารถดูคำบรรยายย้อนหลังได้

(หลังจากบรรยายสดไปแล้ว ประมาณ 1 สัปดาห์)

สามารถดูวีดีโอคำบรรยายย้อนหลังได้ที่

https://m-learning.ru.ac.th/

🟣ตารางบรรยายสรุป ภาค 1 / 2566

https://drive.google.com/file/d/1blVnOJI2XG1N5hhuRCo9WVWFwnn5foh-/view?fbclid=IwAR34kJdAJgSPNwF_rZsuZk3KJRkOAS2yKJtF6IpsUNY_c8jLOuolc5dpMbo