ประกาศแจ้งศูนย์สอบไล่ภาค2/2565 เป็นโรงเรียนดำรงราษฏ์สงเคราะห์เหมือนเดิม

ประกาศแจ้งศูนย์สอบไล่ภาค2/2565 เป็นโรงเรียนดำรงราษฏ์สงเคราะห์เหมือนเดิม

กำหนดการสอบไล่ภาค2/2565

สัปดาห์แรก 1 เม.ย. 2566 – 2 เม.ย. 2566

สัปดาห์สอง 8 เม.ย. 2566 – 9 เม.ย. 2566

ตรวจสอบตารางสอบรายบุคคลก่อนการสอบ ประมาณ 1 สัปดาห์ ได้ที่ https://beta-e-service.ru.ac.th/