นางสาวอารีรัตน์ แสงผะการ ปัจจุบันอายุ 19 ปี เริ่มเรียนระบบ Pre-degree (รายสะสมรายกระบวนวิชา) คณะนิติศาสตร์ ที่ ม.รามคำแหง เชียงราย เมื่อเรียนอยู่ชั้น ม.5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 จึงสมัครเรียนใหม่เป็นนักศึกษาปกติ พร้อมกับโอนหน่วยกิตที่สะสมมาได้ 69 หน่วยกิต ค้างอีก 71 หน่วยกิต วางแผนการเรียนอีก 1 ปีการศึกษา สำหรับนิติศาสตรบัณฑิต ย่นระยะเวลาการเรียนได้ถึง 3 ปี
การเรียนรามคำแหงควบคู่ ม.ปลาย นั้น เป็นการเปิดโอกาศให้ตนเองว่าชอบเรียนคณะนิติศาสตร์หรือป่าว เรียนไหวไหม ซึ่งเป็นการได้ลองเรียนก่อน ถ้าสมมติเรียนแล้วชอบก็สามารถเรียนต่อไปได้เลยและสามารถทำให้เราจบได้เร็วขึ้น เมื่อจบการศึกษาทำให้เราได้ทำสิ่งต่างๆที่เราวางแผนไว้ในอนาคตได้มากขึ้น