สมัครเรียน ระบบ pre-degree ที่รามฯเชียงราย เมื่อเรียนอยู่ชั้น ม.4
สมัครเรียนใหม่ เมื่อจบการศึกษาชั้น ม.6 เก็บสะสมหน่วยกิตได้ 72 หน่วยกิต คงเหลือ 68 หน่วยกิต
การเรียนรามฯ ควบคู่กับการเรียน ม.ปลาย ใช้เวลาว่างในช่วงก่อนสอบประมาณ 2เดือน ในช่วงเย็นและเสาร์-อาทิตย์ ในการอ่านหนังสือเตรียมสอบเพื่อให้เวลาไม่ชนกับที่เรียน ม.ปลาย
เรียนรามฯ แล้วช่วยให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นสิ่งที่ดีในการทำให้เรียนจบ ป.ตรีได้เร็วขึ้น