มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน…………..(บุตรของครอบครัวเกษตรกรที่ถูกน้ำท่วมจากการสูบน้ำออกจากถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย) สำเร็จการศึกษาแล้วน้า………..
ผมซาบซึ้งและขอบคุณมากที่คณาจารย์ทุกท่านได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ที่มีค่าเหลือเกินให้ผม ขอบเขตความรู้ของผมได้ขยายกว้างออกไปและลึกซึ้งอย่างมาก ในด้านการทำงานก็คงจะเช่นกัน สิ่งที่ผมได้มาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะทำให้ผมได้มีโอกาสทำงานที่ดี ได้ใช้ความรู้ความสามารถ ผมจะทำให้ดีที่สุด มันเป็นเวลาที่เหมาะสมในชีวิตของผม เพราะชีวิตที่ผ่านมา ผมใช้เวลากับการศึกษาธรรมะ ปฏิบัติธรรมไปมากกว่า ตอนนี้ผมตัดสินใจจะกลับมาใช้ชีวิตแบบคนอื่นและจะใช้ความรู้ ความสามารถทั้งหมดที่มี ตอบแทน พ่อแม่ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกท่าน หรือสังคมประเทศชาติของเรานั่นเองครับ

Leave a Reply