ข้อมูลการรับสมัคร ปริญญาตรี

ภาคปกติ ส่วนภูมิภาค

ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร

โปรดดาวน์โหลด “ระเบียบการรับสมัครและแผนกำหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2566” ซึ่งบรรจุข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ, ตารางแจกแจงค่าธรรมเนียมการศึกษา, แผนกำหนดการศึกษา(โครงสร้างหลักสูตร), เกณฑ์การเทียบโอนหน่วกิต, ประกาศมหาวิทยาลัย, ข้อกำหนด และรายละเอียดการรับสมัครอื่นๆ ที่ควรทราบ ด้วยการกดลิงก์ต่อไปนี้(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ใบสมัคร:

– การรับสมัครครั้งนี้ ไม่มีการจำหน่ายใบสมัคร ผู้ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์จะได้กรอกใบสมัครในระบบ, ผู้สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย จะได้รับใบสมัคร ณ จุดรับสมัคร
– ระเบียบการรับสมัครฯ ป.ตรี(ภาคปกติ) ส่วนภูมิภาค พ.ศ.2566 ดาวน์โหลดที่นี่


ประเภทที่รับสมัคร

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ แบ่งเป็นสมัครแบบไม่เทียบโอนหน่วยกิต และเทียบโอนหน่วยกิต คลิกที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด

ไม่เทียบโอนหน่วยกิต

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นต้นไป เช่น

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษานอกระบบ(กศน.)

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)*

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี*

ผู้มีประกาศเทียบวุฒิการศึกษา GED

วุฒิอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในระเบียบการรับสมัครฯ

หมายถึง วุฒิการศึกษาดังกล่าวมีสิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตได้ แต่ถ้าไม่ประสงค์เทียบโอนหน่วยกิตก็สามารถทำได้

เทียบโอนหน่วยกิต

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุปริญญา เป็นต้นไป ยื่นสมัครและเทียบโอนหน่วยกิตสะสมได้ โดยแบ่งเป็น

จบการศึกษาจากสถาบันอื่น

รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญาเป็นต้นไป ได้แก่ จบการศึกษาระดับ ปวส., ปริญญาตรีเป็นต้นไป เทียบโอนหน่วยกิตสะสมได้ตั้งแต่ 27-33 หน่วยกิต ตามคุณวุฒิที่ใช้ยื่นสมัคร

โอนย้ายสถาบันการศึกษา

รับสมัครผู้ที่เคยเรียนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสถาบันต่าง ๆ (ยกเว้นม.รามคำแหง) แต่ไม่จบการศึกษา(รีไทร์, ลาออก,​ ซิ่ล) สามารถโอนย้ายหน่วยกิตมาเรียนต่อที่ ม.รามคำแหงได้

หมดสถานภาพนักศึกษาจาก ม.รามคำแหง

หมายถึง นักศึกษาเก่ารามคำแหง ที่ขาดสถานภาพ, ครบ8ปียังไม่จบ, หมดสถานภาพ แต่มีหน่วยกิตที่เคยสะสมเอาไว้ ให้เทียบโอนประเภทนี้

เทียบโอนหน่วยกิต 2 สถาบัน

ผู้ที่เคยสอบสะสมหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหงมาก่อน และจบการศึกษาจากสถาบันอื่น ๆ แล้ว(เช่น จบปวส. จบปริญญาตรี ในลำดับต่อมา) และต้องการนำหน่วยกิตทั้งสองแห่งมารวมกัน ให้เลือกสมัครประเภทนี้

ปริญญาที่ 2 จาก ม.รามคำแหง

ศิษย์เก่า ม.รามคำแหง ที่จบปริญญาเรียบร้อยแล้ว และต้องการเทียบโอนเรียนเพิ่มอีกหนึ่งใบ

เทียบโอน Pre-degree ม.รามคำแหง

เมื่อนักศึกษาพรีดีกรี เรียนจบชั้น ม.6 เรียบร้อยแล้ว ให้ยื่นสมัครด้วยวุฒิ ม.6 พร้อมเทียบโอนหน่วยกิตที่สะสมไว้ในระบบพรีดีกรี และเป็นสถานะให้เป็นนักศึกษาภาคปกติ

รูปแบบการเรียนการสอน

รูปแบบการเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดรูปแบบการศึกษาผ่านสื่อสารสนเทศเป็นหลัก นักศึกษาสามารถเลือกใช้สื่อการเรียนได้ดังนี้

ห้องบรรยาย ณ สาขาวิทยบริการฯ

มหาวิทยาลัยจะเปิดวิดีโอคำบรรยาย(เทป)ตามตารางบรรยายที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจเข้าฟังบรรยายที่สาขาวิทยบริการ 23 แห่ง เข้าฟังบรรยายได้

หนังสือ/ตำราเรียน ซื้อเอง-อ่านเอง

ตำรา/หนังสือเรียน จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– สั่งซื้อออนไลน์ที่ RU-Press Bookstore
– ซื้อด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หนังสือ ม.รามคำแหง อาคารสำนักพิมพ์ ชั้น 3 ดูวันเปิดจำหน่าย คลิก

ฟังบรรยายออนไลน์ และวิดีโอบรรยายย้อนหลัง

รูปแบบการเรียนส่วนภูมิภาค อาจเรียกได้ว่า เรียนออนไลน์ได้ 100% เพราะมีระบบวิดีโอคำบรรยายให้นักศึกษาฟังบรรยายออนไลน์ทุกวิชา
– Cyber Classroom วิดีโอคำบรรยายออนไลน์ตามตารางบรรยาย
– Course on-demand วิดีโอคำบรรยายออนไลน์ย้อนหลัง เลือกฟังบรรยายตามเวลาที่สะดวก เข้าระบบดูสื่อการเรียนออนไลน์ คลิกที่นี่

โปรดทราบ: เมื่อผู้สมัครมีสถานะการเป็นนักศึกษาแล้ว สามารถเข้าฟังบรรยายที่ห้องเรียน และใช้สื่อการถ่ายทอดสดและวิดีโอย้อนหลังได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เนื่องจากค่าสมัครและลงทะเบียนเรียนครอบคลุมสิทธิ์การใช้งานแล้ว ยกเว้น สื่อประเภท หนังสือเรียน/ตำราเรียน และวิดีโอบรรยายสรุปการสอนจากสำนักเทคโนโลยีการศึกษา นักศึกษาต้องจัดซื้อด้วยตนเอง จะซื้อหรือไม่ก็ได้ ไม่บังคับ