ผู้เขียน: admin

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเชียงราย “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต”

#ต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล กระตุ้นทุกภาคส่วนไม่ทนต่อการทุจริต ประเทศไทยและปร…

ตารางบรรยายสรุป ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 (บรรยายวันเสาร์-อาทิตย์)

ตารางบรรยายสรุป #สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค#บรรยายสด ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 (บรรยายวันเสาร์-อาทิตย์)…

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จังหวัดเชียงรายประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ …

กิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ…

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัดเชียงรายประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราภรณ์ บุญถนอม รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิ…