519 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

โทร. 053-152082, 053152050