กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร(ซ้อมย่อย) รุ่นที่ 47

กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย) รุ่นที่ 47

ในวันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

ณ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเชียงราย