ตารางเรียนระดับปริญญาตรี ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 บรรยายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี / Pre-degree

ตารางบรรยายสรุป เสาร์-อาทิตย์ ภาค 2 ปีการศึกษา 2565

ดูบรรยายสดออนไลน์ตามตารางได้ที่ http://cyberclassroom.ru.ac.th/

เลือก สำหรับส่วนภูมิภาค และเลือก ROOM 1, 2, 3 และ 4 ตามลำดับห้องในตารางบรรยายสรุป

สามารถดูวีดีโอคำบรรยายย้อนหลังได้ที่

http://www.m-learning.ru.ac.th/

กรณี นศ.ไม่ได้เข้าฟังบรรยายสรุปตามตาราง หรือมีปัญหาในการรับชมแบบสดๆ สามารถดูคำบรรยายย้อนหลังได้

(หลังจากบรรยายสดไปแล้ว ประมาณ 1 สัปดาห์)