กิจกรรมประเพณีรดน้ำดำหัว ปี๋ใหม่เมือง

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมประเพณีรดน้ำดำหัว ปี๋ใหม่เมือง โดยมีอาจารย์ดร.สุรเชษฐ์ โซวเกียรติรุ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสืบไป