โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Master of Business Administration (MBA)

กลุ่มที่ 2 รุ่นที่ 3

ชื่อปริญญา  : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บธ.ม.)
Master of Business Administration  (M.B.A.)

การรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2567 

ทุกวัน เวลา 09.00 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์)

**** รับจำนวนจำกัด ****


– สมัครด้วยตนเอง ณ ที่สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเชียงราย
– สมัครทางเว็บไซต์ >> ได้ที่นี่

QR code สมัครออนไลน์