กิจกรรมรับน้อง……ส่งพี่ PARTY MBA. ม.รามคำแหง เชียงราย

นักศึกษาปริญญาโท โครงการพิเศษ คณะบริหารธุกิจ MBA. รุ่น 1 โดย นายสิปปวิชญ์ สิทธิเดช ประธานรุ่น และ รุ่น 2 โดย นายสัมพันธ์ สุใจ ประธานรุ่น จัดกิจกรรมสัมพันธ์ น้องพี่ MBA.รามฯ เชียงราย บรรยายเต็มไปด้วยความอบอุ่น และ ได้รับเกียรติ จากท่านอาจารย์ อ.ดร.นรพล จินันท์เดช และ ผศ.ดร.ปิยะฉัตร จารุธีรศานต์ ร่วมกิจกรรม ให้โอวาทแก่นักศึกษา จัดขึ้นใน วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ณ สวนอาหารเอกโอชา อ.เมือง จ.เชียงราย