ข้อมูลการรับสมัคร ปริญญาตรี

ภาคปกติ ส่วนภูมิภาค

ปีการศึกษา 2567

สมัครเรียนออนไลน์ คลิ๊กเลย


1. กำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่  (ส่วนภูมิภาค) ภาค 1 ปีการศึกษา 2567

   1. รับสมัครทางไปรษณีย์ : ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 21 มิ.ย. 2567  
   2. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต : ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2567  
   3. รับสมัครด้วยตนเอง : *ณ สาขาวิทยาบริการฯ*  ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 – 19 พ.ค. 2567 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 – 30 มิ.ย. 2567  

2. ระเบียบการและคู่มือการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ (ส่วนภูมิภาค) ปีการศึกษา 2567
     
***ให้ผู้สมัครทำการศึกษาข้อมูลก่อนการสมัครเรียน***

   ปฏิทินการศึกษา :
     ปฏิทินการศึกษาการศึกษา (ส่วนภุมิภาค) ภาค 1 ปีการศึกษา 2567  
   ดาวน์โหลด :
     ระเบียบการและคู่มือการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ (ส่วนภูมิภาค) คลิกที่นี่   
     1. สารอธิการบดีและสารบัญ คลิกที่นี่
     2. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครส่วนภูมิภาค คลิกที่นี่  
     3. แผนกำหนดการและโครงสร้างหลักสูตร  คลิกที่นี่
          1. คณะนิติศาสตร์  3. คณะรัฐศาสตร์  
          2. คณะบริหารธุรกิจ  4. คณะสื่อสารมวลชน  
     4. ข้อควรทราบเกี่ยวกับการสมัครส่วนภูมิภาค คลิกที่นี่   
     5. ภาคผนวก(ข้อบังคับ ม.ร., ระเบียบ ม.ร. และประกาศ ม.ร.และ แบบฟอร์ม) คลิกที่นี่
     6. อัตราค่าธรรมเนียมปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 คลิกที่นี่ 
     7. อัตราค่าธรรมเนียม Pre Degree ปีการศึกษา 2567 คลิกที่นี่ 
     8. ศูนย์สอบ ส่วนภูมิภาค (41 ศูนย์สอบ) คลิกที่นี่
     9. สถานที่ตั้งและข้อมูลการติดต่อสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 23 จังหวัด คลิกที่นี่ 
     10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่คณะ 
          – คณะนิติศาตร์  โทร. 02-310-8170, 02-310-8174-5
          – คณะบริหารธุรกิจ โทร. 02-310-8224-02310-8215-16 ต่อ 2120
          – คณะรัฐศาสตร์ โทร. 02-310-8466-7 
          – คณะสื่อสารมวลชน โทร. 02-310-8980, 097-135-7573

3. การสมัครนักศึกษาใหม่ ทางไปรษณีย์ 1 ปีการศึกษา 2567 (ส่วนภูมิภาค) 

     >> กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 21 มิ.ย. 2567 << 

4. การสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ทางอินเทอร์เน็ต ภาค 1 ปีการศึกษา 2567 (ส่วนภูมิภาค)
   
   >> กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2567 <<    
หมายเหุต : 1. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่  โทร.02-310-8624 ,02-310-8000 ต่อ 4834
  2. สอบถามสถานะการชำระเงิน (สำหรับผู้สมัครทางอินเทอร์เน็ต) โทร. 02-310-8052,02-310-8142
 
5. การสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ด้วยตนเอง ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 23 จังหวัด 
    >> กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง ณ สาขาวิทยบริการฯ <<
          – ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 – 19 พ.ค. 2567 
          – ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 – 30 มิ.ย. 2567

รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครส่วนภูมิภาค คลิกที่นี่ 
**ชุดใบสมัครฯ สามารถรับได้ที่สาขาวิทยบริการฯ ในวันที่สมัคร** หรือ

ฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา อาคาร สวป. ชั้น 3
หน่วยรับสมัคร (ส่วนภูมิภาค)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2310-8624, 0-2310-8000 ต่อ 4834 Fax 0-2310-8628


ประเภทที่รับสมัคร

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ แบ่งเป็นสมัครแบบไม่เทียบโอนหน่วยกิต และเทียบโอนหน่วยกิต คลิกที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด

 
ไม่เทียบโอนหน่วยกิต

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เป็นต้นไป เช่น

 

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ

 

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษานอกระบบ(กศน.)

 

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)*

 

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี*

 

ผู้มีประกาศเทียบวุฒิการศึกษา GED

 

วุฒิอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในระเบียบการรับสมัครฯ

หมายถึง วุฒิการศึกษาดังกล่าวมีสิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตได้ แต่ถ้าไม่ประสงค์เทียบโอนหน่วยกิตก็สามารถทำได้

 
เทียบโอนหน่วยกิต

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุปริญญา เป็นต้นไป ยื่นสมัครและเทียบโอนหน่วยกิตสะสมได้ โดยแบ่งเป็น

 

จบการศึกษาจากสถาบันอื่น

รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญาเป็นต้นไป ได้แก่ จบการศึกษาระดับ ปวส., ปริญญาตรีเป็นต้นไป เทียบโอนหน่วยกิตสะสมได้ตั้งแต่ 27-33 หน่วยกิต ตามคุณวุฒิที่ใช้ยื่นสมัคร

 

โอนย้ายสถาบันการศึกษา

รับสมัครผู้ที่เคยเรียนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสถาบันต่าง ๆ (ยกเว้นม.รามคำแหง) แต่ไม่จบการศึกษา(รีไทร์, ลาออก,​ ซิ่ล) สามารถโอนย้ายหน่วยกิตมาเรียนต่อที่ ม.รามคำแหงได้

 

หมดสถานภาพนักศึกษาจาก ม.รามคำแหง

หมายถึง นักศึกษาเก่ารามคำแหง ที่ขาดสถานภาพ, ครบ8ปียังไม่จบ, หมดสถานภาพ แต่มีหน่วยกิตที่เคยสะสมเอาไว้ ให้เทียบโอนประเภทนี้

 

เทียบโอนหน่วยกิต 2 สถาบัน

ผู้ที่เคยสอบสะสมหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหงมาก่อน และจบการศึกษาจากสถาบันอื่น ๆ แล้ว(เช่น จบปวส. จบปริญญาตรี ในลำดับต่อมา) และต้องการนำหน่วยกิตทั้งสองแห่งมารวมกัน ให้เลือกสมัครประเภทนี้

 

ปริญญาที่ 2 จาก ม.รามคำแหง

ศิษย์เก่า ม.รามคำแหง ที่จบปริญญาเรียบร้อยแล้ว และต้องการเทียบโอนเรียนเพิ่มอีกหนึ่งใบ

 

เทียบโอน Pre-degree ม.รามคำแหง

เมื่อนักศึกษาพรีดีกรี เรียนจบชั้น ม.6 เรียบร้อยแล้ว ให้ยื่นสมัครด้วยวุฒิ ม.6 พร้อมเทียบโอนหน่วยกิตที่สะสมไว้ในระบบพรีดีกรี และเป็นสถานะให้เป็นนักศึกษาภาคปกติ

รูปแบบการเรียนการสอน

รูปแบบการเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดรูปแบบการศึกษาผ่านสื่อสารสนเทศเป็นหลัก นักศึกษาสามารถเลือกใช้สื่อการเรียนได้ดังนี้

 

ห้องบรรยาย ณ สาขาวิทยบริการฯ

มหาวิทยาลัยจะเปิดวิดีโอคำบรรยาย(เทป)ตามตารางบรรยายที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจเข้าฟังบรรยายที่สาขาวิทยบริการ 23 แห่ง เข้าฟังบรรยายได้

 

หนังสือ/ตำราเรียน ซื้อเอง-อ่านเอง

ตำรา/หนังสือเรียน จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– สั่งซื้อออนไลน์ที่ RU-Press Bookstore
– ซื้อด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หนังสือ ม.รามคำแหง อาคารสำนักพิมพ์ ชั้น 3 ดูวันเปิดจำหน่าย คลิก

 

ฟังบรรยายออนไลน์ และวิดีโอบรรยายย้อนหลัง

รูปแบบการเรียนส่วนภูมิภาค อาจเรียกได้ว่า เรียนออนไลน์ได้ 100% เพราะมีระบบวิดีโอคำบรรยายให้นักศึกษาฟังบรรยายออนไลน์ทุกวิชา
– Cyber Classroom วิดีโอคำบรรยายออนไลน์ตามตารางบรรยาย
– Course on-demand วิดีโอคำบรรยายออนไลน์ย้อนหลัง เลือกฟังบรรยายตามเวลาที่สะดวก เข้าระบบดูสื่อการเรียนออนไลน์ คลิกที่นี่

โปรดทราบ: เมื่อผู้สมัครมีสถานะการเป็นนักศึกษาแล้ว สามารถเข้าฟังบรรยายที่ห้องเรียน และใช้สื่อการถ่ายทอดสดและวิดีโอย้อนหลังได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เนื่องจากค่าสมัครและลงทะเบียนเรียนครอบคลุมสิทธิ์การใช้งานแล้ว ยกเว้น สื่อประเภท หนังสือเรียน/ตำราเรียน และวิดีโอบรรยายสรุปการสอนจากสำนักเทคโนโลยีการศึกษา นักศึกษาต้องจัดซื้อด้วยตนเอง จะซื้อหรือไม่ก็ได้ ไม่บังคับ