กีฬาสานสัมพันธ์นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ รามคำแหงเชียงราย 2566

กิจกรรม “กีฬาสานสัมพันธ์นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ รามคำแหงเชียงราย 2566”

นักศึกษา โครงการศึกษาภาคพิเศษ

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 🏐

🎊ความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา🎊

⚽ วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566

⚽ ณ สนามหญ้าเทียม Star power อ.เมือง จ.เชียงราย