กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง

🫧มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเชียงราย 🫧

🌟ได้จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง ในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 🌟

💦โดยมีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาปริญญาโท โครงการพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ (mba) รุ่นที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่น