ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ เข้าสู่รั้ว ม.รามคำแหง จ.เชียงราย

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 ม.รามคำแหง เชียงราย

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศใหม่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี / Pre-degree ปีการศึกษา 2566