กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราภรณ์ บุญถนอม รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 ชั้น มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566