การตรวจประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 ม.รามคำแหง เชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราภรณ์ บุญถนอม รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จังหวัดเชียงราย

และบุคลากร เข้ารับการตรวจประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ( ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2565 – กรกฏาคม 2566)

ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet