รองนายก อบจ. เชียงราย คุณทรงศรี คมขำ เข้าขอบคุณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเชียงราย

รองนายก อบจ. เชียงราย คุณทรงศรี คมขำ เข้าขอบคุณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเชียงราย ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องสถานที่จอดรถ ช่วงที่มีการจัดงาน มหกรรมดอกไม้อาเซียน 24 ธันวาคม 2565 – 8 มกราคม 2566