มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเชียงราย ขอสนับสนุนของรางวัล เพื่อมอบให้กับเด็กและผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเชียงราย ขอสนับสนุนของรางวัล เพื่อมอบให้กับเด็กและผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ สวนไม้งามริมกก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในการจัดงานสถานีวัยเด็ก