วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นายศรัณยู มีทองคำ และนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำคณะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนชาวเชียงราย ร่วมประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล