วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.เชียงราย จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 52 ปี
ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.เชียงราย ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
🔴 โดยมี ผศ.จิตราภรณ์ บุญถนอม ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษาปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธี
🟡 พิธีในงานประกอบด้วย
– พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด
– พิธีบวงสรวง
– พิธีสงฆ์
🔵ได้รับเกียรติ จาก…
– นายศรัณยู มีทองคำ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ประธานชมรมรามคำแหงเชียงราย
– นายประจญ ปรัญช์สกุล
ประธานที่ปรึกษาชมรมรามคำแหงเชียงราย
– อาจารย์กุลทิตา ยุวะหงษ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการฯ จังหวัดอุทัยธานี
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน
ที่มา…
🟤วันที่ 26 พฤศจิกายน 2518
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินยังมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เพื่อทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พร้อมกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 1
ณ มณฑลพิธี หน้าสำนักหอสมุดกลาง
นับเป็นวันแห่งความปลื้มปิติ และเป็นมหามงคลยิ่ง
🟤 ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนด
ให้วันที่ 26 พฤศจิกายน ของทุกปี
เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
เพื่อให้ชาวรามคำแหงทุกคน ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ที่มีต่อประชากรชาวรามคำแหงอย่างที่สุดมิได้…