วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566

“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ชาวเชียงรายสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประกอบพิธีถวายสักการะ
เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายยกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ
แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงรายพสกนิกรชาวเชียงรายร่วมกันประกอบพิธี
วันนี้ (14 พ.ย.66) ม.รามคำแหงเชียงราย เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
ประจำปี 2566 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
ผู้ทรงก่อให้เกิดโครงการพระราชดำริฝนหลวง อันสามารถบรรเทาทุกข์แก่มวลพสกนิกรให้รอดพ้นจากความแห้งแล้ง
ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล