กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณียี่เป็ง (ประเพณีลอยกระทง) ปี 2565

ม.รามคำแหง เชียงราย จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณียี่เป็ง (ประเพณีลอยกระทง) ปี 2565 ประดิษฐ์กระทงจากใบตอง/วัสดุธรรมชาติ วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานด้านหน้า ห้องสำนักงาน ชั้น 1 ม.รามคำแหง เชียงราย