วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 51 ปี

>> ⛅️ ช่วงเช้า

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย จัดพิธีบวงสรวงและวางพานพุ่มถวายราชสักการะองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 51 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราภรณ์ บุญถนอม รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน และมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ประธานชมรมรามคำแหงเชียงราย พร้อมด้วยบุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย

>>> วันที่ 26 พฤศจิกายน ของทุกปี นับเป็นวันที่สำคัญยิ่งของประชากรชาวรามคำแหง เนื่องจากเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2518 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชอย่างเป็นทางการ และพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหงรุ่นแรก มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงได้กำหนดให้วันที่ 26 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย

>>> 🙏 เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัยและเป็นการร่วมเฉลิมฉลองวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 51 ปี มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พิธีทางศาสนา (พิธีสงฆ์ พิธีพราหมณ์ และพิธีศาสนา) เพื่อความเป็นสิริมงคล