ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณียี่เป็ง (ประเพณีลอยกระทง) ปี 2565

⏩ ร่วมประดิษฐ์กระทง ด้วยใบตองวัสดุธรรมชาติ ช่วยกันประดิษฐ์แล้ว นักศึกษานำกลับไปด้วยค่ะ

⏩ ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เริ่มเวลา 10.00 น.

⏩ กิจกรรมจัดขึ้น ณ ลานด้านหน้า ห้องสำนักงาน ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เชียงราย