พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย) ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดี 🎊 กับบัณฑิตและมหาบัณฑิต รุ่นที่ 48 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹
ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย) วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ม.รามคำแหง เชียงราย 🎓