เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ รุ่น 3

📢 แบบสำรวจ ผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ รุ่น 3

➡️ เปิดรับสมัครภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 4 มีนาคม – 20 มิถุนายน 2567

➡️ รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.chiangrai.ru.ac.th/law3/