แบบสำรวจ ผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ รุ่น 3

📢 แบบสำรวจ ผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ รุ่น 3

➡️ เปิดรับสมัครภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ช่วงเดือน มีนาคม 2567

➡️ รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.chiangrai.ru.ac.th/law3/

➡️ สนใจลงชื่อ ได้ที่นี่ https://forms.gle/zEvwNg4QVGXG9aad8