ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ โครงการพิเศษ รุ่น1 ประจำปี 2566

ใช้ทักษะให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง เสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอื้อต่อการพัฒนาคนและประเทศ

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ MBA. โครงการพิเศษ รุ่น 1 ประจำปี 2566 ม.รามคำแหง เชียงราย

กิจกรรมอาสา ส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาทักษะชีวิต

ระหว่าง วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566

👍พัฒนาอ่างล้างหน้าและพัฒนาบริเวณโดยรอบของโรงเรียน👍

ณโรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย🌹