พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย)ประจำปี 2566

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย) ประจำปี 2566 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566