โครงการพัฒนาบุคลากร สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 19- 20 มกราคม 2566