วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566

วันที่ 17 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราภรณ์ บุญถนอม รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนราม
คำแหงมหาราช ประจำปี 2566 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี