แบบสำรวจ ผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ บธ.ม. Master of Business Administration (MBA) วิชาเอกบริหารธุรกิจ

➡️ เปิดรับสมัครภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

➡️ รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.chiangrai.ru.ac.th/MBA2/index.html

➡️ สนใจลงชื่อ ได้ที่นี่ https://forms.gle/MJS1y6B66CwNAGxF6