ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ บธ.ม. Master of Business Administration (MBA) วิชาเอกบริหารธุรกิจ

➡️ เปิดรับสมัครภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

➡️ รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.chiangrai.ru.ac.th/MBA3