กิจกรรมวันปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

 วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ม.รามคำแหง เชียงราย นำโดยอาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ โซวเกียรติรุ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จังหวัดเชียงราย ให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี / Pre-degree ปีการศึกษา 2565