กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านสื่อประชาสัมพันธ์ online ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่

 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ม.รามคำแหง เชียงราย นำโดยอาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ โซวเกียรติรุ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จังหวัดเชียงราย ต้อนรับ ผู้บริหาร รศ.ดร.เริงรณ ล้อมลาย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ และบุคลากร ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านสื่อประชาสัมพันธ์ online ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่