กำหนดการ วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 52 ปี

>> ⛅️ ช่วงเช้า

ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย
ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

กำหนดการช่วงเช้า